Alternative text

Antwerp Guitar Competition 2017

inschrijving • enrollment • inscription

UPDATE
Categorie tot 23 jaar is volzet
No more entries age group till 23 • La catégorie jusqu’à 23 ans est fermée

first name • prénom
last name • nom de famille
date of birth • date de naissance (mm/dd/yy)
straat, huisnummer • street, house number • rue, numéro
postcode • zip • code postale
stad • city • ville
land • country • pays
phone number • numéro de téléphone
your e-mail adress • adresse e-mail
name of your current music school/academy/conservatory • Nom de votre école actuelle
grade • classe
current guitar teacher • professeur actuel

UPDATE
Categorie tot 23 jaar is volzet
No more entries age group till 23 • La catégorie jusqu’à 23 ans est fermée

choose your age group • choisissez votre catégorie
* Een festivalpas geeft toegang tot alle festivalactiviteiten in het CC Deurne
* a festival passport gives acces to all festival activities in CC Deurne
Indien het opladen niet lukt, stuur je een kopie naar sofie@antwerpengitaarfestival.be
If the upload doesn’t succeed, send your copy to sofie@antwerpengitaarfestival.be
Si vous n’y arrivez pas ice, envoyez une copie à sofie@antwerpengitaarfestival.be
Programm • Programme

Wijzigingen aan het programma zijn mogelijk tot 1 november 2017.
Program changes are possible until 1 november 2017
Changements de programme sont permis jusqu’au 1er novembre 2017
contact: sofie@antwerpengitaarfestival.be

Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van het reglement en schrijf me in voor het Antwerpen Gitaarconcours 2017.